Επισκεπτών | Parkassist

  ›    Επισκεπτών | Parkassist

27/05/2020    Νέα Υπηρεσία Καταμέτρησης Οχημάτων - Επισκεπτών

H εταιρεία μας λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες, προσφέρει παράλληλα με τις υπηρεσίες διαχείρισης χώρου στάθμευσης και την υπηρεσία καταμέτρησης ατόμων και οχημάτων, προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες απόστασης και ασφαλείας σε χώρους προσέλευσης πολλών ατόμων όπως εμπορικά πάρκα, αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις, εταιρικές εκδηλώσεις κλπ.

Καταμέτρηση Οχημάτων και επισκεπτών
Επιλογές
Pegasus Generic Error (1)