Ποσειδώνια 2014 στον Αστέρα Βουλιαγμένης | Parkassist

  ›   Ποσειδώνια 2014 στον Αστέρα Βουλιαγμένης | Parkassist

06/06/2014    Ποσειδώνια 2014 στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Τον Ιούνιο του 2014 η εταιρεία μας, ανέλαβε με μεγάλη χαρά την διαχείριση κυκλοφορίας, την χωροθέτηση των αυτοκινήτων και προσέφερε Υπηρεσίες Διευκόλυνσης Στάθμευσης στην διοργάνωση Ποσειδώνια 2014 στον Αστέρα Βουλιαγμένης (Αstir Palace Resort), απ' όπου και έλαβε ευχαριστήρια επιστολή από το Γενικό Διευθυντή του Συγκροτήματος για την συμβολή της στην διοργάνωση.

Astir Palace Resort
Επιλογές
Pegasus Generic Error (1)