Ποσειδώνια 2016 στον Αστέρα Βουλιαγμένης | Parkassist

  ›   Ποσειδώνια 2016 στον Αστέρα Βουλιαγμένης | Parkassist

15/06/2016    Ποσειδώνια 2016 στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Τον Ιούνιο του 2016 η εταιρεία μας, ανέλαβε για άλλη μία φορά την διαχείριση κυκλοφορίας, την χωροθέτηση των αυτοκινήτων και προσέφερε Υπηρεσίες Διευκόλυνσης Στάθμευσης στην διοργάνωση Ποσειδώνια 2016 στον Αστέρα Βουλιαγμένης (Αstir Palace Resort), όλες τις μέρες της πολυπληθούς διοργάνωσης 3 έως 6 Ιουνίου.
Ποσειδώνια 2016
Ποσειδώνια 2016
Ποσειδώνια 2016
Επιλογές
Pegasus Generic Error (1)