Χωροθέτηση Αυτοκινήτων | Parkassist

  ›  Χωροθέτηση Αυτοκινήτων Χωροθέτηση Αυτοκινήτων | Parkassist

Χωροθέτηση Αυτοκινήτων

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, διαμόρφωση και τον έλεγχο χώρων στάθμευσης κλειστών ή ανοικτών και την οριοθέτησή τους με πινακίδες, ταινίες, κάγκελα, κώνους.

Παρέχουμε ασφαλή τοποθέτηση των οχημάτων και διευκόλυνση κατά την είσοδο – έξοδο των επισκεπτών. Σε περίπτωση που απαιτείται, έχουμε την δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης V.I.P. στους χώρους στάθμευσης, παρέχουμε την δυνατότητα στάθμευσης των εισερχομένων οχημάτων με υπόδειξη του χώρου. Ακόμη, είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε την κυκλοφορία οχημάτων μεταφορών και παροχής υπηρεσιών στους ενδεδειγμένους χώρους, πριν και μετά την διεξαγωγή εκθέσεων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, συναυλιών κ.α.

Επιπλέον σε περίπτωση που κάποιοι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον χώρο της εκδήλωσης, έχουμε την δυνατότητα μεταφοράς (transfer) των καλεσμένων / επισκεπτών με mini-van από και προς τον χώρο της εκδήλωσης. 

 Απευθυνόμαστε σε:

 • Διοργανωτές εκδηλώσεων,
 • Πολυχώρους
 • Σουπερμάρκετ
 • Ξενοδοχεία
 • Εκθέσεις
 • Συνέδρια
 • Συναυλίακούς χώρους
 • Catering
 • Εμπορικά κέντρα
 • Πολυκαταστήματα
 • Εταιρίες & ιδιώτες.

Χωροθέτηση Αυτοκινήτων