Εταιρική Φιλοσοφία | Parkassist

  ›  Εταιρική Φιλοσοφία Εταιρική Φιλοσοφία | Parkassist

Parkassist

Στην Ν. Γκόλφης - Γ. Χάρμπαλας Ο.Ε., επικεντρωνόμαστε στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, καλύπτοντας όλες τις σχετικές με το αντικείμενό μας ανάγκες τους.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης, γι' αυτό:

•  Δίνουμε προτεραιότητα στον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών μας και την πρόληψη πιθανών προβλημάτων.

•  Επικοινωνούμε συχνά με τους πελάτες και συνεργάτες μας, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση μας για νέες ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν, γεγονός που διασφαλίζει τη συνεχή ποιοτική βελτίωση.

•  Αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε τις δεξιότητες των υπαλλήλων με την συστηματική εκπαίδευσή τους, γιατί πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασικό κομμάτι για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από όλους εμάς.

•  Στοχεύουμε στη διαρκή εξέλιξη της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας, στην υψηλή ταχύτητα που ανταποκρινόμαστε στις ειδικές ανάγκες του πελάτη μας και στην συνέπεια στις υποχρεώσεις μας.

Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο επιτυγχάνοντας τους στόχους μας την κάθε ημέρα, πιστοποιείται και βεβαιώνεται και από τους ίδιους τους πελάτες που έχουν εμπιστευθεί την εταιρία μας.