Πιστοποίηση ISO 9001

Από τις 8 Οκτωβρίου 2015 αποτελούμε την μοναδική Ελληνική επιχείρηση του κλάδου μας, που είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001: 2008. Την 01/11/2018 αναβαθμίσαμε την πιστοποίηση μας ως προς ISO 9001:2015. Η πιστοποίηση έγινε από την Γερμανική εταιρεία InterConformity GmbH με έδρα το Μόναχο, στις Βασικές Αρχές του ISO 9001, με εστίαση στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, η οποία καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης, αποτελεί πυρήνα της έννοιας της Διαχείρισης Ποιότητας. Τα οφέλη για τους πελάτες μας από την εφαρμογή του προτύπου είναι:

• Αύξηση της ικανοποίησης & της εμπιστοσύνης των προσκεκλημένων τους
• Ξεκάθαρες αρμοδιότητες των συνεργατών μας
• Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε
• Εξοικονόμηση χρόνου & λειτουργικού κόστους
• Πρόληψη και αποφυγή λαθών
• Βελτίωση εταιρικής εικόνας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Η πιστοποίηση μας δίνει την δυνατότητα, μεταξύ των άλλων, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν συνεργασίες με πιστοποιημένες επιχειρήσεις ως προς ISO 9001:2015. Επίσης έχουμε δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, στους οποίους το Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Το πιστοποιητικό ISO 9001 συμβαδίζει απόλυτα με το στόχο της εταιρίας να διατηρεί το όνομά της ως συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης στάθμευσης και την εναρμόνιση με τις αποτελεσματικότερες πρακτικές διοίκησης και καινοτομίας.